Hoe ontsnap je aan oneerlijke reclameronselaars?

Hoe ontsnap je als zelfstandige aan oneerlijke reclameronselaars?

Geschreven door Evi Verhaeghe op 30 mei 2018

Thema's: Ik wil starten als zelfstandige, Marketing en SalesMisschien werd je als zelfstandige al eens benaderd door een reclameverkoper met een misleidend voorstel ("gratis reclame"). Jammer genoeg zijn er malafide reclameronselaars die je vaak, voor veel geld, waardeloze advertenties trachten aan te smeren, in al dan niet bestaande bladen, op websites, in (online) adressenregisters… waarvan de inhoudelijke relevantie en advertentiewaarde ver te zoeken zijn. Trap niet in de val en neem de goede raad in acht om aan de oneerlijke reclameronselaars te ontsnappen.

 

Zet nooit zomaar je handtekening

Reclameronselaars hebben er een handje van aan om met alle mogelijke middelen je handtekening los te peuteren. Ook al wil je zo snel mogelijk van die taaie haaien af zijn, teken niet! Voor je het weet, heb je een waardeloze advertentie gekocht.

 

Weg met nepfacturen en -invulformulieren

Aan creativiteit bij de ronselaars geen gebrek. Niet al deze criminelen komen persoonlijk bij je over de vloer. Een zeer beproefde methode bestaat erin je gewoon een bestelbon toe te sturen. Het criminele zit hem vooral in de manier waarop de bestelbon is opgemaakt: net een échte factuur, inclusief vervaldatum, waardoor het lijkt alsof je de rekening krijgt voor een reeds eerder geleverde dienst (die je misschien denkt vergeten te zijn). Meteen weggooien en niet reageren is de boodschap!

 

Betaal nooit ‘automatisch’

Betaal niet zomaar blindelings de rekeningen die je krijgt voor plaatsing van advertenties. Het spreekt voor zich dat correct overeengekomen en geplaatste reclame ook correct dient te worden betaald, maar sommige ronselaars deinzen er niet voor terug om ondernemers facturen te sturen voor nooit bestelde en/of geplaatste reclame.

 

Durf vlakaf ‘nee’ zeggen

Zolang je het been stijf houdt, niets ondertekent en consequent ‘nee’ blijft zeggen, kunnen reclameronselaars je niets maken. Dat klinkt uiteraard eenvoudiger dan het is. De praktijk leert immers dat heel wat reclameronselaars er niet voor terugdeinzen om je tot op bot te intimideren: eindeloze keren opnieuw mailen of telefoneren tot ’s nachts toe… Zelfs fysieke bedreigingen worden door sommigen niet geschuwd. Loopt het werkelijk de spuigaten uit, aarzel dan niet om klacht in te dienen bij de politie.

 

Reclameronselaars ontmaskerd!

UNIZO stelde een overzicht samen van de reeds ontmaskerde reclameronselaars waarmee je beter geen zaken doet. Je vindt er tevens het UNIZO-meldpunt waar je (nieuwe) wanpraktijken kan signaleren.

 

Vul de Starters GPS in en start je route!