Nieuw! Mandaat syndicus verplicht te registreren in de KBO

Nieuw! Mandaat syndicus verplicht te registreren in de KBO

Geschreven door Hye-Sook Vijls op 16 juli 2017

Thema's: Ik ben zelfstandige, SyndiciVanaf 1 april 2017 zijn alle Verenigingen van Mede-eigenaars (VME) verplicht om het mandaat van haar syndicus op te laten nemen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen of kortweg KBO. Op deze manier weten buitenstaanders wie officieel optreedt namens de VME.

 

Wat is een VME?

Wanneer een pand is opgedeeld in meerdere gedeeltes en er zijn verschillende eigenaars, zoals bij de meeste appartementsblokken, dan is het verplicht om via een authentieke akte een Vereniging van mede-eigenaars (VME) op te richten. Deze VME beslist over het beheer van de gemeenschappelijke ruimtes, herstellingen in het gebouw, de aankoop van een nieuwe lift… Dit geldt voor alle mede-eigenaars, ongeacht het type van vastgoed (appartement, garage…) of de bewoning (eigen gebruik, verhuur…) Het geldt niet indien er slechts één woongelegenheid is.

Deze authentieke akte moet worden neergelegd op het hypotheekkantoor van de plaats waar het onroerend goed gelegen is. Het hypotheekkantoor schrijft de vereniging in de Kruispuntbank van Ondernemingen KBO in en kent vervolgens de VME een ondernemingsnummer toe.

 

Geen VME zonder syndicus

Elke VME is verplicht een syndicus aan te stellen. De syndicus kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn. De taken van een syndicus zijn o.a.:

  • de VME vertegenwoordigen
  • het coördineren van het onderhoud en de herstellingen van de gemeenschappelijke delen
  • prijsoffertes opstellen voor herstellingen
  • de organisatie van de algemene vergadering
  • contracten afsluiten voor verzekeringen
  • het financiële beheer rekeningen VME en de boekhouding VME bijhouden

 

Nieuw vanaf april 2017: opname mandaat syndicus in de KBO

Voordien werd het mandaat van syndicus van de VME niet opgenomen in de KBO, maar dit verandert vanaf 1 april 2017. Zo is het duidelijk wie in rechte en in feite verantwoordelijk is voor de VME, zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurt voor zaakvoerders of bestuurders van  vennootschappen.

Deze registratie in de KBO kost per VME eenmalig € 85,50. Dit is een wettelijk vastgesteld standaardbedrag en valt ten laste valt de VME.

Zorg dat je voldoet aan deze wettelijke verplichting! Ga naar www.kbo-registratie-syndicus.be, laat je gegevens achter en wij brengen dit voor jou in orde!

Vul de Kick-Start in

Hye-Sook Vijls

Met meer dan 3 diploma’s (waaronder een Master Taal -en Letterkunde) op zak begon Hye-Sook in 2015 bij Zenito. Intussen heeft ze haar initiële taken als Marketing Officer achter zich gelaten om zich volledig te werpen in haar nieuwe functie als Marketing Business Partner.